ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6583 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6123/2012 на Адм. съд - София-град
ДокладчикВаня АнчеваСтатусРешено
МатерияДруги
ВидкасацияЗаседания05.11.2013 14:00
Образувано на20.05.2013 г.Деловодител Любка Николова
Свършено на05.11.2013 г.