ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6619 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 9337/2014 на Адм. съд - София-град
ДокладчикЮлия КовачеваСтатусРешено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания20.11.2017 09:00
Образувано на06.06.2016 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на20.11.2017 г.