ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

2325 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 202/2014 на Адм. съд – Ямбол
ДокладчикДиана ДобреваСтатусРешено
МатерияЗООС
ВидкасацияЗаседания10.06.2015 10:30
Образувано на23.02.2015 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на10.06.2015 г.