ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11930 / 2011

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 383/2011 на Адм. съд - Пловдив
ДокладчикАтанаска ДишеваСтатусОпределено
МатерияЗакон за местните данъци и такси
ВидкасацияЗаседания19.01.2012 14:00
Образувано на15.09.2011 г.Деловодител Мария Нешева
Свършено на19.01.2012 г.