ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8492 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 3922/2017 на ВАС
ДокладчикГеорги ГеоргиевСтатусРешено
МатерияЗООС
ВидкасацияЗаседания27.09.2018 09:00
Образувано на04.07.2018 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на27.09.2018 г.