ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11558 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 3500/2018 на Адм. съд - София-град
ДокладчикВесела АндоноваСтатусРешено
МатерияДруги
ВидкасацияЗаседания13.05.2019 14:00
Образувано на17.09.2018 г.Деловодител Румяна Димитрова
Свършено на13.05.2019 г.