ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

322 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 4041/2013 на Адм. съд - Варна
ДокладчикТаня ВачеваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на09.01.2014 г.Деловодител Ася Пенчева Иванова
Свършено на22.01.2014 г.