ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1779 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 46/2021 на Адм. съд - Бургас
ДокладчикГалина СолаковаСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на12.02.2021 г.Деловодител Анжела Иванова
Свършено на11.03.2021 г.