ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3904 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Решение 2181-НС/2013 на ЦИК
ДокладчикКрасимир КънчевСтатусОпределено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания25.03.2013 10:30
Образувано на22.03.2013 г.Деловодител Елеонора Маринкова
Свършено на25.03.2013 г.