ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3215 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6552/2014 на Адм. съд - София-град
ДокладчикВиолета ГлавиноваСтатусРешено
МатерияЗДОИ
ВидкасацияЗаседания16.03.2016 10:30
Образувано на16.03.2015 г.Деловодител Мая Янкова
Свършено на16.03.2016 г.