Справки по дела на ВАС

Системата за справки по дела на Върховния административен съд дава възможност за търсене на информация в жалби, дела, решения и протоколи. Данните в системата се обновяват ежедневно.