ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4001 / 2011

По жалба (протест) на


срещу

Решение 50/2011 на ДАБ
ДокладчикЙорданка КостоваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеВАС архив №2028/11г. ВАС-20.07.2011г.
ВидпървоинстанционноЗаседания06.06.2011 10:00
Образувано на23.03.2011 г.Деловодител Магдалена Георгиева
Свършено на06.06.2011 г.