ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3971 / 2001

По жалба (протест) на


срещу

Решение 3602/2001 на АБ при МС
ДокладчикБисерка КоцеваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеДокладчик
ВидпървоинстанционноЗаседания28.11.2001 14:00
Образувано на17.05.2001 г.Деловодител Admin
Свършено на28.11.2001 г.