ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14509 / 2010

По жалба (протест) на


срещу

Решение 455/2010 на ДАБ
ДокладчикВаня ПуневаСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеВАС архив № 1222/2011 г. ВАС-14.03.2011 г.
ВидпървоинстанционноЗаседания27.01.2011 14:00
Образувано на18.11.2010 г.Деловодител Магдалена Георгиева
Свършено на27.01.2011 г.