ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1439 / 2000

По жалба (протест) на


срещу

Решение 2010/1999 на АБ при МС
ДокладчикВаня ПуневаСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеДокладчик
ВидпървоинстанционноЗаседания11.10.2000 15:00
Образувано на01.03.2000 г.Деловодител Елена Млечевска
Свършено на11.10.2000 г.