ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5293 / 2008

По жалба (протест) на


срещу

Решение 125/2008 на ДАБ
ДокладчикЙовка ДражеваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеВАС архив № 315/09 г. ВАС-16.12.08 г.
ВидпървоинстанционноЗаседания11.09.2008 15:00
Образувано на16.04.2008 г.Деловодител Магдалена Георгиева
Свършено на11.09.2008 г.