П Р О Т О К О Л

София, 14.04.2011 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА
ФАНИ НАЙДЕНОВА
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
при участието на секретаря Григоринка Любенова
и с участието на прокурора Лиляна Кръстанова
сложи на разглеждане дело № 3185 по описа за 2011 година Document Link Icon,
докладвано от съдията МАРУСЯ ДИМИТРОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Хезни М., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ Държавна агенция за бежанците, редовно призован, не се представлява.

ПРЕВОДАЧЪТ Е. И. М., редовно призован, се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА:

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ПРЕВОДАЧА:
Е. И. М., 63 години, неосъждана, без дела и родство със страните.
Предупредена за отговорността по чл. 290, ал.2 от НК.
Обеща да направи верен превод.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да уважите касационната жалба. Аз не търся политическа закрила, а хуманитарна.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна.
Жалбоподателят е сирийски гражданин от кюрдски произход. Това е четвъртата му молба за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут. В първото интервю излага икономически и лични причини да напусне С. - трудният живот, невъзможността да си намери добра и платена работа, несъгласието на майка му да се ожени за втората жена. След това в следващите интервюта се появяват и други основания за напускане на С., като това, че му е искан подкуп от полицай, той се е оплакал в прокуратурата, след което е заведено дело срещу него за клевета. Правилно тричленният състав не дава вяра на писмо от дирекция "Държавна сигурност" с грифт "строго секретно", с което е обявен за издирване и задържане за противодържавна дейност и членуване в забранени политически партии. Това писмо е от 26.04.05 . и ако изложеното е вярно, жалбоподателят не обяснява как през месец септември 2005 г. е напуснал легално страната със самолет. Като се има предвид представената бежанска история, за жалбоподателя не съществува опасност за живота и здравето му ако се върне в С..

СЪДЪТ определя възнаграждение на преводача Е. И. М. в размер на 30 лева, платими от бюджета на съда.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: