ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1006 / 2003

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5564/2002 на ВАС
ДокладчикГеорги АнгеловСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеВАС - ІІІ отд. - 04.04.03 г.
ВидкасацияЗаседания14.03.2003 09:00
Образувано на03.02.2003 г.Деловодител Ани Методиева
Свършено на14.03.2003 г.