ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4593 / 2007

По жалба (протест) на


срещу

Мълчалив отказ няма/2007 на Министъра на околната среда и водите
ДокладчикВаня АнчеваСтатусРешено
МатерияНаредба или заповед на министърМестонахождениеВАС архив № 597/08 г. ВАС-09.01.08 г.
ВидпървоинстанционноЗаседания18.09.2007 15:00
Образувано на15.05.2007 г.Деловодител Румяна Димитрова
Свършено на18.09.2007 г.