ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13047 / 2007

По жалба (протест) на


срещу

Решение 162-НО-ИО-АО/2007 на Министъра на околната среда и водите
ДокладчикИван РаденковСтатусРешено
МатерияДругиМестонахождениеВАС архив № 232/09 г. ВАС-19.11.08 г.
ВидпървоинстанционноЗаседания18.02.2008 14:00
07.04.2008 15:00
Образувано на27.12.2007 г.Деловодител Румяна Димитрова
Свършено на07.04.2008 г.