ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7216 / 2011

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 464/2010 на Адм. съд - Монтана
ДокладчикНиколай УрумовСтатусРешено
МатерияДругиМестонахождениеАС Монтана 17.10.2011г
ВидкасацияЗаседания26.09.2011 10:00
Образувано на02.06.2011 г.Деловодител Ваня Миланова
Свършено на26.09.2011 г.