ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6463 / 2008

По жалба (протест) на


срещу

Мълчалив отказ по преписка №ОВОСУ-2387/2008 на Министъра на околната среда и водите
ДокладчикМарина МихайловаСтатусРешено
МатерияНаредба или заповед на министърМестонахождениеВАС архив № 565/09 г. ВАС-19.02.09 г.
ВидпървоинстанционноЗаседания29.09.2008 10:00
Образувано на15.05.2008 г.Деловодител Бистра Мутафчиева
Свършено на29.09.2008 г.