ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7730 / 2003

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 212/2002 на ОС Русе
ДокладчикМилка ПанчеваСтатусРешено
МатерияКасационни жалби (протест)МестонахождениеОС Русе - 03.02.04г.
ВидкасацияЗаседания12.01.2004 09:00
Образувано на09.09.2003 г.Деловодител Елена Млечевска
Свършено на12.01.2004 г.